Foto

TURBI MISSION

12 Photos

Agosto 2018

4 Photos

Missione 2015

10 Photos

EMOCROMO

9 Photos

L'Ospedale

7 Photos

Maternity Ward

12 Photos

Il nuovo lorry

3 Photos

Staff

7 Photos

L'acqua

5 Photos

Aiuti concreti

5 Photos